INSTRUKTORI

IRMA KOLISHEVSKA
mob. 066 241 443
irma_k@hotmail.com

PRAKSA, SEMINARI, PREDAVANJA:

  • “Hosa Fitness (Yoga) Centar” Peking, Kina od 2008 – 2014 (Hatha Yoga praksa)
  • “Aomai Fitness (Yoga) Centar” Peking, Kina 2014 – 2015 (Hatha yoga praksa,mentor Yogi Ashit iz Indije)
  • “Arhanta Yoga International” 2015 jednomesecni intenzivni kurs u Holandiji za yoga instruktore, skola yoge Yogi Rama iz Indije
  • “LTyoga SPA” Shenzhen, Kina 2016 (instruktor, Hatha Yoga)
  • “Vidya Yoga” Beograd (skola Dragana Loncara) 2016, Kundalini Yoga seminar (predavac Walter Ruta Thirak)

SERTIFIKATI:

  • Sertifikat od 200h za instruktora yoge (asana, pranajama, meditacija, anatomija, metodologija drzanja casa, Yoga & Veda filozofija) – “Arhanta Yoga International” Holandija, direktor skole/asrama i glavni predavac – Yogi Ram iz Indije.
  • Sertifikat za pohadjanje Kundalini seminara 2016 – “Vidya Yoga” skola Dragana Loncara

SAŠA LUKIĆ

SERTIFIKATI:

• “Vidya Yoga” Beograd ( skola Yoge Dragana Loncara ) 2016 godina

• “Savez za rekreaciju i fitnes Srbije” profi licenca 00237 2018 godina
• “Fakultet za sport i turizan, Novi Sad” Uverenje o zavrsenom strucnom osposobljavanju  III nivoa u oblasti sporta, broj: 656 -1/2016