Yoga – Srednji nivo

Program je namenjen osobama koje žele rekreativno da vežbaju yogu, ali istovremeno je prilagođen osobama koje već praktikuju vežbanje yoge i žele da napreduju. Ovaj program nije prilagodjen osobama koje:

  • imaju problema sa kolenima (ozbiljnije povrede kolena, operacije, učestala dislokacija kolena)
  • ozbiljnije povrede kičme (u ovo ne spada blaga kifoza, lordoza, skolioza kičme i diskus hernija)

Časovi traju 60 minuta.

50 minuta aktivnog vežbanja sa akcentom na:

  • jačanje misića tela
  • povećanje stepena pokretljivosti zglobova
  • održavanje stabilnosti tela
  • pravilno disanje prilikom zauzimanja položaja i disanje u toku zadržavanja u položajima

10 minuta opuštanja (odmora), gde će se vežbaci upoznati i savladati:

  • usmeravanje pažnje na fizičko telo radi odmaranja mišića i zglobova
  • smirivanje rada srca
  • usporavanje daha (produžavanje izdaha)
  • poboljšanje koncentracije usled zadržavanja i održavanja pažnje na telu tokom opuštanja

Tokom časa položaji će biti detaljno opisivani i vežbači će se podsećati da položaje prilagode svojim fizičkim mogućnostima, da dišu i da nikada ne zadržavaju dah, da uživaju u izvođenju položaja i u pokretima svog tela.

Koja je cena programa?

3.500,00 din. (mesečna članarina)